poród szorty w Ładne Bebe

Psycholog na każdej porodówce

O nowym rozporządzeniu ministra zdrowia w reakcji na raport NIK

Psycholog na każdej porodówce
archiwum Ładne Bebe

Psycholog na każdej porodówce – to się dzieje naprawdę! Za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia zatrudnienie psychologa na co najmniej pół etatu stanie się wymogiem, koniecznym do spełnienia na każdym oddziale ginekologiczno-położniczym w polskich szpitalach. Nareszcie!

Psycholog na każdej polskiej porodówce

Obowiązek zatrudnienia psychologa obejmować będzie nie tylko odziały III, czyli najwyższego stopnia referencyjności, które zajmują się ciążami wysoko zagrożonymi, ale także te I i II stopnia. Tym samym we wszystkich placówkach, także tych, w których odbiera się porody naturalne i bez powikłań, oraz szpitale zajmujące się ciążami zagrożonymi, w których musi znajdować się oddział intensywnej terapii dla wcześniaków, będą objęte wspomnianym wymogiem. Jak wszyscy, to wszyscy.

Co było najpierw?

Zanim jednak powstał projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, pojawił się druzgocący raport Najwyższej Izby Kontroli pt. „Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń”. Według danych w nim zawartych, aż 54,3 % kobiet w czasie porodu doświadczyło przemocowych zachowań lub nadużyć związanych z zachowaniem personelu lub niedopełnieniem procedur. Ponadto pacjentki, które doświadczyły trudności związanych z ciążą lub porodem, mogą liczyć na pomoc psychologa jedynie na oddziałach ginekologiczno-położniczych o III poziomie referencyjności. W pozostałych placówkach hospitalizowane kobiety nie otrzymują odpowiedniej opieki psychologicznej: „Kierujący podmiotami leczniczymi nie dostrzegali specyfiki pracy z takimi pacjentkami. Często opieka nad osobami doświadczającymi tych szczególnych sytuacji ograniczała się do udzielenia niezbędnej pomocy medycznej i nie zapewniała szerszego wsparcia” – podaje raport.

Dane są zatrważające

W Polsce w latach 2017-2019, każdego roku ok. 1700 kobiet urodziło martwe dziecko, a u ok. 40 tys. kobiet ciąża zakończyła się poronieniem. Szacuje się, że około 10-15 proc. wszystkich ciąż kończy się poronieniem.

Co się zmieniło?

Obecnie, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej, kobieta, która dowiaduje się o ciężkiej chorobie płodu, poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka, powinna otrzymać szybką pomoc psychologiczną. Dodatkowo należy oddzielić taką pacjentkę od innych, które są w ciąży lub niedawno urodziły zdrowe dziecko.

*

O raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt. „Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń” szerzej przeczytacie tu.

Zajrzyjcie także do naszego cyklu Historie porodowe, z którego zaczerpnęłam zdjęcia ilustrujące artykuł.

Dodaj komentarz