szorty w Ładne Bebe

Ustawa „Lex Czarnek” przyjęta przez sejm

Odrzucono wnioski i poprawki opozycji

Ustawa „Lex Czarnek” przyjęta przez sejm
Instagram

W czwartek po południu Sejm przyjął ustawę zwiększającą władzę kuratorów oświaty popularnie zwaną „lex Czarnek”. Ustawa krytykowana była przez wiele środowisk. Teraz zajmie się nią Senat.

Za ustawą nowelizującą Prawo oświatowe głosowało 227 posłów, przeciw było 214. Żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie brało udziału 19 posłów. Wcześniej Sejm nie przyjął wniosku KO, KP-PSL i Lewicy o odrzucenie nowelizacji. Odrzucono również wszystkie poprawki opozycji zgłoszone podczas drugiego czytania projektu oraz wszystkie wnioski mniejszości. Mimo że ustawa wzbudziła protest organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i związków zawodowych, które działają w oświacie, projekt trafił do Sejmu. Po jej przegłosowaniu nowelizacją zajmie się Senat, a jeśli ten ją odrzuci – ponownie wróci do Sejmu.

Założenia nowelizacji

Przede wszystkim ustawa zakłada wzmocnioną rolę kuratora oświaty – przykładowo będzie on mógł wydać osobie prowadzącej szkołę niepubliczną lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego. Poza tym, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił.

Nowelizacja zmierza także do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zgodnie z projektem, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

*

Więcej newsów znajdziecie w naszej zakładce SZORTY.

Dodaj komentarz