Samotność rodziców wcześniaków

Rozmowa z Magdaleną Sadecką-Makaruk z Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom