Wydarzenie

Warsztaty architektoniczne dla dzieci

Warsztaty architektoniczne dla dzieci

Cztery zagadnienia architektonicze, powiązane z kulturą, sztuką i przyrodą, potraktowane zostały przez twórców tych warsztatów szeroko i przekrojowo. W ich malowniczym połączeniu szukać można – z  powodzeniem – rozwiązania dylematów współczesnego człowieka.

Słowo wyjaśnienia od organizatorów:

Warsztaty zorganizowane zostały w formie materiałów dostępnych na stronie internetowej.
Każdy dokument dotyczący konkretnego zagadnienia składa się z dwóch części –
wprowadzenia oraz projektu. Pierwsza część przeznaczona jest bardziej dla rodzica bądź
opiekuna, który pomaga dziecku lub grupie dzieci w wykonaniu zadania. Znaleźć tutaj można wprowadzenie do tematu, podstawy teoretyczne i definicje pojęć omawianych w ramach ćwiczenia. Część projektowa zawiera instrukcję, jak wykonać zadanie. Przystępna graficznie i merytorycznie forma opracowania pozwala w łatwy sposób na organizację zajęć architektonicznych dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w tym temacie. Ideą
programu jest zwiększenie dostępności, przybliżenie i zaproszenie dzieci do odkrywania
świata architektury. Dzieci wysyłają na adres projektu swoje prace, które po zakończeniu
programu zostaną opublikowane z komentarzem organizatora. Liczymy również na dyskusję, która wywiąże się na profilu facebookowym projektu, gdzie publikowane są prace.

Warsztaty stworzone zostały z myślą o dzieciach w wieku 6-12 lat i ich opiekunach. Udział jest bezpłatny, a rejestracja nie jest wymagana. Łatwiej być nie może.

Obserwuj nas