filmy dla dzieci

Filmy dla dzieci mają szerokie praktyczne zastosowanie. Mogą odgrywać rolę czynnika uszczęśliwiającego, wywołując rozkwit lub przebudzenie. Mogą też stać się wartością samą w sobie, nagrodą, Świętym Graalem albo najprostszym w obsłudze translatorem dziecięcych emocji.

Obraz i dźwięk w filmach dla dzieci wzorcowo współpracują, dbając o to, by odbiór pozostał czytelny i pozbawiony barier, otwarty na każdego odbiorcę i na to, z  czym ten odbiorca przychodzi, niezależnie od backgroundu. Wizja reżysera, scenarzysty, scenografa czy aktora sumują się w jeden spójny przekaz, frapujący i zrozumiały dla wszystkich.

Filmy dla dzieci mają moc tworzenia nowych światów, operują magią, symbolem i metaforą, a z wyobraźni czynią sprawne i wszechstronne narzędzie do konstruowania historii. Animacje i filmy aktorskie, krótkie i długie metraże, a więc filmy dla dzieci we wszystkich wariantach, cenimy na równi, wszystkich jesteśmy ciekawe i do każdego podchodzimy z otwartością i entuzjazmem, jak do rozpoczynającej się przygody.   

Filmy dla dzieci to nasze oczko w głowie. Kręcimy się wokół nich jak planety wokół Słońca, stojąc na czatach i nieustannie sprawdzając, co nowego, co dobrego i co wartego dziecięcej uwagi. Śmiało odkrywamy nowości, ochoczo sięgamy do klasyki kina, porządkujemy tematycznie. Dodatkowo: rozmawiamy z edukatorami i psychologami, którzy w filmach dla dzieci upatrują trafnego zobrazowania złożonych problemów, łatwo dostępnego i poddającego się analizie.

Ładne Bebe z wielką regularnością i otwartością podejmuje współpracę z festiwalami filmowymi; pełnimy role jurorek, recenzentek i poławiaczek pereł. Chętnie też zabieramy głos w dyskusji o wartości dziecięcej kinematografii i kształtowaniu przezeń postaw wobec świata, przyrody i innych ludzi.

Zajrzyjcie do kategorii filmy dla dzieci, a waszym oczom ukażą się newsy, filmowe polecajki, subiektywne przeglądy filmów osadzonych w kontekście kryminalnym, historycznym bądź geograficznym oraz nietypowe zestawienia, np. o nie-królewnach i nie-królewiczach. Uzupełnienie kategorii stanowią rozmowy z psychologami, społecznikami i twórcami filmowymi, toczące się wokół kina niosącego ze sobą ponadczasowe wartości i znaczenia.

Obserwuj nas