WYDAWCZYNIE 
Małgorzata Jakubowska
malgosia.jakubowska@ladnebebe.pl

Maja Marciniak
maja.marciniak@ladnebebe.pl

 

REDAKTORKA NACZELNA 
Paulina Filipowicz
paulina.filipowicz@ladnebebe.pl

 

REDAKTORKI
Maria Bator, Dominika Janik, Katarzyna Karaim, Marta Szczepanik, Marika Krystman

 

OFFICE MANAGER
Justyna Wieczorek
justyna.wieczorek@ladnebebe.pl

 

WSPÓŁPRACA 
wspolpraca@ladnebebe.pl

 

REKLAMA

Małgosia Bartkowiak
malgosia.bartkowiak@ladnebebe.pl

 

WYDARZENIA I PATRONATY
marika.krystman@ladnebebe.pl

 

KOREKTA
Marika Krystman
marika.krystman@ladnebebe.pl

 

ADRES KORESPONDENCYJNY
ul. Wilcza 8/25 00-532 Warszawa