edukacja szorty w Ładne Bebe

Nowa polska szkoła

O nadchodzących zmianach w systemie edukacji

Nowa polska szkoła
materiały prasowe

Zmiany, zmiany, zmiany. Reformy w polskiej oświacie zdecydowanie nabrały tempa i rozmachu po ostatnich wyborach. Jednym z najnowszych pomysłów ministry edukacji Barbary Nowackiej i wiceministry Katarzyny Lubnauer jest wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu: wiedza o zdrowiu. Jak przyjmujecie te zmiany: z trwogą czy ze spokojem?

CO NOWEGO?

Otóż, wszystko. Poza włączeniem do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie „wiedza o zdrowiu”, wzorowanym na przedmiocie „wiedza o społeczeństwie”, szykują się także zmiany  w podstawie programowej, kanonie lektur, sposobie wyliczania średniej, a także ograniczenie prac domowych. Większe zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej w 2026 roku, część natomiast zostanie wprowadzona jeszcze w tym roku szkolnym. Wszystko to jednak poprzedzone zostanie kontrolami i audytami Ministerstwa Edukacji Naukowej w okręgowych komisjach egzaminacyjnych i kuratoriach oświaty. Nowacka sprawdzi skrupulatnie, na co wydawane były pieniądze w czasach urzędowania ministra Czarnka.

PIERWSZE ZMIANY

Jeszcze nie możemy złapać tchu z wrażenia, że ktoś odważył się wpuścić tyle świeżego powietrza w skamieniałe struktury MEN. Uszczypnijcie nas, bo z tego co zapowiada ministra Nowacka, a co wylicza czytelnie OKO press, wynika, że jeszcze w 2024 roku dojdzie do następujących zmian:

  • ograniczenie obowiązkowych prac domowych (komisja edukacji ma debatować na ten temat 20 lutego.)
  • likwidacja przedmiotu historia i teraźniejszość i zastąpienie go edukacją obywatelską z elementami historii najnowszej
  • wprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy dla klas I-III
  • zniesienie wliczania do średniej ocen z etyki i religii
  • wprowadzenie programu Cyfrowy Uczeń (uwzględniającego kwestię bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży, program zostanie zaprezentowany do końca czerwca).

W nowym roku szkolnym 2024/2025 zostaną także odchudzone podstawy programowe. Można? Można.

NOWY PRZEDMIOT

Pod koniec stycznia głośno było o apelu rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca by rozważyć włączenie nowego przedmiotu ,,wiedza o zdrowiu”. Zdaniem Chmielowca, pomógłby dzieciom podejmować decyzje związane ze zdrowiem, z prawami pacjenta, ze zdrowym odżywianiem. Przedmiot poruszałby również zagadnienia seksualności i zdrowia psychicznego. Rzecznik powoływał się na to, że podobne przedmioty funkcjonują w wielu rozwiniętych krajach europejskich. Obecnie czekamy na decyzje MEN w tej sprawie.

ZDROWIE (PSYCHICZNE) PRZEDE WSZYSTKIM

W audycji ,,8:10″ Katarzyna Lubnauer mówiła o pakcie edukacyjnym i potrzebie zatrudnienia psychologa w każdej szkole. Obecnie w 450 gminach nie ma ani jednego specjalisty z tej dziedziny, główne dlatego, że brakuje osób wykształconych w tym kierunku. Pozytywną informacją jest przywrócenie przez nowy rząd finansowania dla telefonu zaufania 116 111,.

2026 – ROK WIELKICH ZMIAN

Na czym będą się opierać wyczekiwane zmiany programowe? Jak podkreśla wiceministra Lubnauer, podstawą będą profile absolwentów, a pieczę nad ich tworzeniem przejmie Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z ekspertami. Wdrożenie reformy będzie wymagało zmiany polityki edukacyjnej państwa. czyli raczej sięgania do literatury XXI wieku niż do dalekiej przeszłości. Lubnauer wyraziła się też zdecydowanie w temacie AI: ,,My wychowujemy ludzi do życia w epoce cyfrowej. Sztuczna inteligencja będzie nas wyprzedzać w wielu obszarach, ale nie w umiejętnościach pracy w grupie czy empatii”.

Wszystkie ważne informacje podane w skondensowanej, krótkiej formie, znajdziecie w zakładce SZORTY.

Dodaj komentarz