Dziecko jak sitko

Dziecko jak sitko

Znam dziecko, które budowało się z niebycia.
Mówiono: dziecko takie ładne, tak ładnie nie jest.

Słowo znikanie ma 17 synonimów w słowniku: dematerializacja, ginięcie, marnienie, niknięcie, obumieranie, przepadanie, topnienie, ubywanie, więdnięcie, zamieranie, zanikanie, wyparowanie, zniknięcie, stronienie, uchylanie, unikanie, wykręt.

Niebycie to forma adaptacji w życiu, które zewsząd wymaga od ciebie znikania. Masz problem? Nie miej. Masz emocje? Stłamś. Masz potrzeby? Poczekaj. Chcesz ufać? Uważaj. Masz ciekawość? Wyłącz. Masz prawa? Nieprawda. Jesteś dzieckiem? Nie bądź.

Trudno się dematerializować. Ale czy łatwiej jest ubywać albo zamierać? Jak ci jest, kiedy myślisz o dziecku, które przepada albo unika? Rzeczywistości unika i siebie. Innych unika na wypadek, gdyby nie umiało właśnie teraz, w towarzystwie, zaprzeczyć swojemu istnieniu, a wie już boleśnie pewnie, że cena za bycie bywa wysoka. Wstyd, strach, odrzucenie. Umiejętność zamierania wydaje się być nie do przecenienia, by przetrwać.

Masz być grzeczne.

Masz być lepsze.

Masz być inne niż jesteś.

Nie dyskutuj.

Nie przeszkadzaj.

Nie.

Niebycie jest formą istnienia, pełną dziur, pustek i tęsknot. Znam dziecko, które w środku jest jak sitko. Krzyczy, kiedy jestem dorosłym, przy którym moje dzieci nie chcą być.